MÜLTECİ

REFUGEE

30/11/2001

MÜLTECİ

REFUGEE

 

 

ÖRGÜTLENMELER

/DAR

/DÇB

 

YAYINLAR

/KAMÇI

/YAMÇI

/NARTLARIN  

  SESİ

 

YAZARLAR

/İzzet Aydemir

/Fahri Huvaj

/Özdemir Özbay

/Nejdet Hatam

/Mevlüt Atalay

/Nihat Berzeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİNKLER

/KAF-DER

/Demokratik Çerkes Platformu

 

 

Yok oluşun kucağına itildiği

büyük göçten bu yana

içinde bulunduğu

yaşam kavgasının yüzonbirinci yılında

egemen güçlerin

çeşitli baskılarla şartlandırdığı

sosyo-ekonomi, kültür ve özgürlük gibi

temel haklarını yitirmiş

dünya halklarından

Çerkes Halkı'nın;

düşünce karmaşıklığından

ve bireysel küçük çıkar hesaplarından sıyrılarak,

çağımız koşullarına uygun biçimde

“kendi topraklarında

kendi kaderini tayin eden bir toplum”

olma yolundaki çabasına

katkıda bulunan tüm çerkeslerin

anılarına saygıyla…

 

kasım 1975                               yamçı

 

Her Ulusun geleneklerinden, tarihinden gelen ulusal bir onuru vardır. Yarı sömürge koşullarında ulus sadece soyut bir onuru yitirmekle kalmaz, böyle bir ulusun insanları somut olarak ta onur yarası alırlar. Bu ekonomik baskılar yoluyla yapıldığı gibi, ulus yavaş yavaş kendi diline, kendi diri geleneklerine, kendi tarihine, kendi uygarlık ve etkin değerlerine yabancılaştırılır. Bir çeşit ulusal unutkanlık yaratılır. Sanki o ulusun dili yoktur, sanki o ulusun yüzyılların yaşama mayası ile yoğrulmuş gelenekleri yoktur, sanki o ulusun tarihi yoktur. Bir “yabancı virus aşısı gibi” ulusun ve halkın kanına, ezilmişliğin, kendini küçük ve aşağı görmenin, kendini güçsüz yetersiz görmenin, kendini unutmanın tohumları aşılanır.

 

Bağımsızlığını yitire yazmış bir ulusun bağımsızlığını yeniden kazanması ve bir daha yitirmemesi için, kendi varlığının, ana tarihinin kanını aşılamak gerekir. Ana tarihinin sütünü içirmek, ana dilinin balını yedirmek gerekir.

 

 

şubat 1976                               yamçı

 

 

 

 

 

Bu sayfa mülteci ve dönüş sorunlarını üzerine bilgilenmek ve tartışmak üzere hazırlanmıştır. Katkılarınız bizi mutlu edecektir.

 

The North Caucasian Diaspora In Turkey (May 1996)

By Egbert Wesselink

THE UN REFUGEE AGENCY

 


UNHCR&REFUGEES

 

Who is a refugee?
According to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, a refugee is a person who "owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion, is outside the country of his nationality, and is unable to or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country."

 

 
TÜRKİYE Birleşmiş MilletlerMülteciler Yüksek Komiserliği  UNHCR TURKEY

 

 

Mülteci Kimdir?

Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’ne göre mülteci “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi”dir.